Soběslav

Zasedání zastupitelstva města č. 8 (19. 2. 2020)

Publikováno 20. 2. 2020

Poprvé se zastupitelstvo města Soběslavi sešlo v nově zrekonstruované budově staré radnice čp. 1/I Program jednání: 1. Zahájení 2. Jednací řád ZM 3. OZV č. 1/2020 o nočním klidu 4. Změna zřizovací listiny MŠ Nerudova – dodatek č. 2 5. Majetkové převody A: Prodej pozemků p. č. 144/23, 144/24 a 144/25 v k. ú. Vesce B: Prodej pozemků p. č. 1830/29 a 1830/30 v k. ú. Soběslav C: Spolufinancování pořízení dopravního automobilu pro SDH Soběslav 6. Program rozvoje města na období 2020-2023 7. Různé

Odkaz na zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=wsoABZy97p0