Praha

Krajská schůze Pirátů Praha Duben 2021

Publikováno 1. 4. 2021

0:00:02 Úvod a report PKS 0:08:50 Představení nováčků a grilování zájemců o členství 0:32:25 Mediální tým Praha0: 0:44:22 Pražský volební výbor 0:55:45 Republikový výbor 0:59:15 MHMP 1:11:36 Poslanecká sněmovna

Odkaz na zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=qOWKIXtH080