Praha 13

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13 - 9.9.2020

Publikováno 14. 9. 2020

Záznam zastupitelstva - Praha 13 ze dne 9.9.2020 Můžete nás sledovat na: https://www.facebook.com/ZeleniaPiratipro13 https://twitter.com/ZeleniPiratiP13 https://youtube.com/ZeleniaPiratiPro13 https://www.instagram.com/ZeleniaPiratipro13 Obsah videa: 1)Rozbor hospodaření MČ Praha 13 a účetní závěrka za 1. pololetí 2020 2)Rozpočtové změny za měsíce červen - červenec 2020 3)Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 4)Přesun finančních prostředků z nerozděleného hospodářského výsledku minulých let zdaňované činnosti MČ P13 v rámci akce "Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova 1746" 5)Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s přeložkou zařízení distribuční soustavy k pozemku parc.č. 321/102 v k.ú. Třebonice 6)Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1236/130 a 1236/331 v k.ú. Stodůlky 7)Vykoupení pozemků v k.ú. Stodůlky zastavěných stavbami a komunikacemi v majetku MČ Praha 13 8)Akční plán zlepšování MA 21 pro rok 2021 a hodnotící zpráva za rok 2020 9)Dotazy a interpelace 10)Různé

Odkaz na zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=wY14kHCOKUI