Plzeňský kraj

Zasedání zastupitelstva MO Plzeň 3 24.4.2019

Publikováno 9. 6. 2019

Nahrál Pavel Šrámek, pavel.sramek@pirati.cz Odkaz na fórum: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=1080&t=44482&p=621826#p621826 Čtvrté zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, výjezdní, ve volební období 2018-2022 bylo ve středu 24.4.2018 od 14:00 ve Škodalandu v Plzni Veškeré podklady k jednání jsou zde: https://usneseni.plzen.eu/index.php?pag ... dy&id=3179 Příprava a zpracování bodů: https://redmine.pirati.cz/issues/19973 Program jednání: 1 Zahájení (0) 2 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka Městského obvodu Plzeň 3 za rok 2018 (12) EK/1 Mgr. Ženíšek 3 Stanovisko k návrhu novely Vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2017 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí (3) EK/2 Mgr. Ženíšek 4 3. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 pro 44.MŠ, Tomanova ul. 3,5, Plzeň na projekt s názvem Šablony II pro 44.MŠ Plzeň (4) EK/3 Mgr. Ženíšek 5 4. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 - navýšení převodu podílu na daních (4) EK/4 Mgr. Ženíšek 6 5. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 - navýšení převodu podílu na výkon státní správy (4) EK/5 Mgr. Ženíšek 7 6. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - převod fin.prostř. z rozpočtu MO 3 do rozpočtu MMP za účelem poskytnutí fin.prostř. příspěvkovým org.města Plzně a úpr.rozp.výdajů MO 3 z důvodu poskytnutí příspěvku 70.MŠ,Plzeň (4) EK/6 Mgr. Ženíšek 8 7. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - úprava závazných ukazatelů rozpočtu MO Plzeň 3 z důvodu změny rozpočtové skladby dle novely vyhl. č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě, účinné od 1. ledna 2019 (2) EK/7 9 8. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti (3) EK/8 Mgr. Ženíšek 10 9. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - zapojení finančních prostředků FRR MO Plzeň 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 za účelem převodu finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu MMP na projekt "Nedám se !" (3) EK/9 Mgr. Ženíšek 11 Poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2019 (17) EK/10 Mgr. Ženíšek 12 Různé (0) 13 Závěr (0) Sourh toho nejzajímavějšího: EK/4: Nařízení vlády o změně výše odměn. EK/5: Navýšení tajemníka-státní správy-z této položky se doplňuje financování akcí. Zákonem je povoleno, ale mělo by být lépe pojmenováno, protože finance nejsou určeny na výkon státní správy. EK/7: Změna podle 329/2018 SB. od 20.12.2018 EK/10 žádost č. 9: Náhrada za balónovou show. Klesala návštěvnost, komedy fest prý bude nový model pro celu rodinu. Je to komerčí akce a nám zdálo diskriminační vstupné pro občany od jinud než z MO Plzeň 3. A taky záleží na tom, kolik lidí to využije. EK/10 žádost č. 10: bazén Radbuza. Město jedná o přebzetí bazenu. Bez dotací zavře a už se nezprovozní. Dotace je snížená než minule.

Odkaz na zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=Reoxf3Bg2_o