Projevy na plénu Sněmovny

Proč nechceme platit premiérovým firmám lepší toastový chléb?

Publikováno 4. 6. 2019

Proč požadujeme zastavení proplácení nelegálních dotací předsedovi vlády z peněz českých daňových poplatníků? Poslechněte si prosím Ivana! Na problém nárůstu propojování ekonomické a politické moci jsme upozorňovali již od vzniku České pirátské strany. Popisovali jsme jaké fatální důsledky, které propojení obřích ekonomických zájmů s reálnou politickou mocí nepochybně přináší pro zdravé fungování politické soutěže, nestranou veřejnou správu, společnost a politickou kulturu obecně. Je naprosto nezbytné vyžadovat po držitelích politické moci takový stav, který je nebude uvádět do pozice střetu zájmů a tím pádem nebude produkovat negativní aspekty podkopávající principy moderní liberální demokracie.

Odkaz na zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=BJBQ5XN5p8c