Odborné semináře a kulaté stoly

Jan Vobořil (IuRe) – Nešťastná třináctka aneb v čem je problematický článek 13?

Publikováno 11. 9. 2018

Seminář o autorském právu na evropském jednotném digitálním trhu – Jan Vobořil (IuRe) – Nešťastná třináctka aneb v čem je problematický článek 13 navrhované směrnice o autorském právu? Dne 28.8. v prostorách Poslanecké sněmovny připravil poslanec Mikuláš Peksa (Piráti) odborný seminář s tématem „Výzvy směrnice autorského práva na jednotném digitálním trhu EU“. Mgr. Jan Vobořil, Ph.D. Advokát a výkonný ředitel nevládní organizace Iuridicum Remedium. Věnuje se problematice digitálních práv, zejména pak ochraně osobních údajů či proměně autorských práv v souvislosti s rozvojem technologií.

Odkaz na zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=nJ2DVF2aAw0