Odborné semináře a kulaté stoly

Adéla Faladová (Ministerstvo kultury) – Návrh směrnice o autorském právu

Publikováno 11. 9. 2018

Seminář o autorském právu na evropském jednotném digitálním trhu – Adéla Faladová (Ministerstvo kultury) – Návrh směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu – průběh projednávání návrhu a příprava budoucí novely autorského zákona Dne 28.8. v prostorách Poslanecké sněmovny připravil poslanec Mikuláš Peksa (Piráti) odborný seminář s tématem „Výzvy směrnice autorského práva na jednotném digitálním trhu EU“. JUDr. Adéla Faladová Zást. vedoucího samostatného oddělení autorského práva MK, pravidelně zastupuje MK na jednáních Pracovních skupin Rady EU nebo Stálého výboru pro autorské právo a práva s ním související Světové organizace duševního vlastnictví.

Odkaz na zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=c9WjteIpCAQ