Svobodné filmy

Svobodné filmy jsou takové filmy, jejichž licence umožňuje, ať už komerční či nekomerční, redistribuci. Taková díla jsme zařadili na náš seznam svobodných filmů.
U každého snímku se dozvíte, jakou má licenci s odkazem na příslušný právní dokument, autora i odkaz na zdroj, ze kterého čerpáme informace a videosoubory.